Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

4167 f162
7482 8dc2 420
Reposted fromzciach zciach viacoffeebitch coffeebitch
Reposted frommondomg mondomg viacoffeebitch coffeebitch
4233 6303 420
Reposted fromDennkost Dennkost viacoffeebitch coffeebitch
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc. Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
— so true, veriolla.moblo.pl
Reposted fromstercum stercum viaJakisproblem Jakisproblem
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałam, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupia.
— Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromstercum stercum viaJakisproblem Jakisproblem
tumblr_oib6yosQLu1r2rj8po3_500 tumblr_oib6yosQLu1r2rj8po4_500 tumblr_oib6yosQLu1r2rj8po1_500 tumblr_oib6yosQLu1r2rj8po2_500

by Atsushi Ozawa (via 89cats.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
2303 1953 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viaidosk8 idosk8
9073 164f 420
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viasalami salami
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
6378 6ecb 420
Reposted fromunco unco viaidosk8 idosk8
9078 f33a 420
Reposted frompengin pengin viaidosk8 idosk8
4838 b0d0 420
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viasalami salami
4612 5b9e 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasalami salami
3637 df8f 420
Reposted fromfoods foods viasalami salami
8004 7e9f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl