Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

3639 4811 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxmartii xmartii
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromlovvie lovvie vialaj laj
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz - "Cześć, co słychać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaj laj
9389 1f6a 420
Reposted fromsimonsayer simonsayer vialaj laj
2058 922c 420

cupcakelogic:

garlick

Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale vialaj laj
3204 593e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaj laj
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal vialaj laj
6016 0035 420
Reposted fromopticculture opticculture viaPicki91 Picki91
Reposted frombiru biru vialaj laj
1239 7f02
Reposted fromidiod idiod vialaj laj
7272 6d4d 420
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaPicki91 Picki91
6175 9161
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialaj laj
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaPicki91 Picki91
7983 8dcc 420
Reposted fromPoranny Poranny viaPicki91 Picki91
2656 ac75 420

natura-e:

- Nature blog ^^

Reposted fromhawke hawke viainsanedreamer insanedreamer
3728 0e8a 420
5370 ff04 420
Reposted fromnyaako nyaako vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl