Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

March 01 2018

7997 82bd 420
Reposted frommyrla myrla viainsanedreamer insanedreamer
8340 3091 420
Reposted frommoai moai viaidosk8 idosk8
9456 5d25 420
Reposted frommesoute mesoute viaidosk8 idosk8
1867 e76a 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaidosk8 idosk8
7186 860a
Reposted fromGIFer GIFer viaAnnju Annju
7082 cb02 420
Reposted fromdeszcz deszcz viaidosk8 idosk8
Reposted fromFlau Flau viaAnnju Annju
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
Najlepsze lata życia nigdy się nie powtarzają.
— "Tylko Ciebie chcę"
4866 6500 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaidosk8 idosk8
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frompastelina pastelina viaidosk8 idosk8
9012 a554 420
Reposted fromanielewska anielewska viaidosk8 idosk8
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaczarny czarny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl