Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viaPicki91 Picki91
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly viaPicki91 Picki91
6636 5ceb 420
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaPicki91 Picki91
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
Moje życie to jedno wielkie, niedokończone samobójstwo.
— Barbara Rosiek
Reposted fromwhodare whodare viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
9666 9aa5 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

Jeżeli już jestem aniołem, to mam na imię Lucyfer.

— Reycio
Reposted fromreycio reycio viairmelin irmelin
Trzeba pozbyć się świadomości upływu dni i godzin, a większą uwagę zwracać na każdą minutę.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapinkdress pinkdress
Reposted frombluuu bluuu viapinkdress pinkdress
9863 0cb3 420
7757 7b13 420
Reposted fromtfu tfu viano-longer-kore no-longer-kore
9761 3488 420
Reposted from4777727772 4777727772 viacats cats
4559 dbcd 420
6872 12db 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl