Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

6971 34ae 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoborze oborze
8832 5b6e 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viarisky risky
Reposted fromFlau Flau viaAnnju Annju
5396 098a 420
Reposted fromreycio reycio viaAnnju Annju
2596 f8dd 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaAnnju Annju
2468 3bc8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAnnju Annju
2962 80bb 420
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaAnnju Annju
8152 aa7f 420
5532 60c5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialittleburn littleburn
6010 0235 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Amerykański psycholog Dan Gilbert, który od lat prowadzi badania nad szczęściem, doszedł do wniosku, że my tak naprawdę nie bardzo wiemy, co jest dla nas dobre. Nie potrafimy tego zdiagnozować. I w związku z tym często decydujemy się na coś, co na dłuższą metę nas unieszczęśliwia, bo jesteśmy wielorako uwarunkowani - konstytucją biologiczną, przeszłością, tym, że ogromna część procesów psychicznych jest nieświadoma, że żyjemy w kulturze, która stawia nam określone wymagania, itd. I co z tym fantem zrobić? - Ja bym powiedział, że na szczęście, w przeciwieństwie do zwierząt, mamy jednak pewien margines, który pozwala nam zdecydować, jak chcemy żyć. Sęp nie zje sałaty, a wieloryb grochówki, bo natura mówi im dokładnie, jak mają się odżywiać, ale człowiek może jeść albo to, co mu najbardziej smakuje, albo może pójść do dietetyka, albo z powodów etycznych zostać weganinem itd. Chcę przez to powiedzieć, że miłość to nie jest tylko coś, co nam się przydarza, coś, czego doznajemy, co przynależy do sfery uczuć. Nie? - Ja bym nawet powiedział, że miłość w ogóle nie ma tak wiele wspólnego z uczuciami. Uczucia stanowią paliwo, są warunkiem koniecznym miłości, bo trudno sobie wyobrazić, że będzie pani kochała kogoś, kto panią odstręcza, czy kogoś, kto się pani nie podoba. Coś musi panią chwycić za serce, ale uczucia same w sobie nie wystarczą. Nie da się na nich zbudować czegoś trwałego. Mówi się, że faza zakochania, tego "porwania", dzięki któremu wszystko jakby samo się dzieje, trwa od dwóch do czterech lat. To wiadomo, ale potem to uniesienie ustępuje miejsca chyba innym uczuciom - bliskości, przywiązaniu, przyjaźni, lojalności? - Tylko żeby te inne uczucia "weszły" i dalej wiązały się z miłością, musi pani trochę popracować.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa vialittleburn littleburn
7146 5d56 420
Reposted fromolololo olololo viairmelin irmelin
Reposted fromgruetze gruetze viagarethbrown garethbrown
Reposted fromFlau Flau viagarethbrown garethbrown
8470 8d54 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via000monnnn066 000monnnn066
0645 9ff7 420
Reposted fromfriends friends via000monnnn066 000monnnn066
4158 b6a9 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz via000monnnn066 000monnnn066
4062 5c4d
Reposted fromrubinek rubinek via000monnnn066 000monnnn066
4878 3e41 420
Reposted fromoll oll viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl