Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2018

8708 e8f3 420
Rodzice
Reposted fromdobry dobry viairmelin irmelin

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl
8268 bfa8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viathesmajl thesmajl
Reposted frombluuu bluuu viapuszka puszka
8330 81c0 420
Reposted fromM74Funky M74Funky viainsanedreamer insanedreamer

Zapisz
9120 cfe5 420
Reposted frompesy pesy viainsanedreamer insanedreamer
1125 1a41 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
4397 b82c 420
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
2219 1001 420
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
9452 6636 420
Reposted fromsober sober viainsanedreamer insanedreamer
3050 eba9 420
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
0209 791a 420
Reposted fromwagabunda wagabunda viainsanedreamer insanedreamer
0842 d90b 420
4221 e88b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
4518 7d03 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...