Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

8008 13c3 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viacats cats
8959 8e70 420
Reposted fromoll oll viaoborze oborze
8867 cc58 420
Reposted fromfelicka felicka viaoborze oborze
Reposted from4777727772 4777727772 viadesperateee desperateee
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viadesperateee desperateee
9476 4508 420
Reposted fromrichardth richardth viadesperateee desperateee
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viadesperateee desperateee
Nie chcę iść przez życie bez ciebie.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadesperateee desperateee
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromsilkdreams silkdreams viadesperateee desperateee
9824 db56 420
Reposted fromoll oll viadesperateee desperateee
7361 361c 420
Reposted from4777727772 4777727772 viadesperateee desperateee
7884 4ad1 420
1048 a957 420
Reposted fromnutt nutt viadesperateee desperateee

September 28 2018

1299 25ac 420
egon schiele.
Reposted fromrol rol viaPicki91 Picki91
6207 df59 420
Reposted fromedenpath edenpath viaPicki91 Picki91

September 27 2018

2490 51e4 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
2835 d11c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAnnju Annju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl