Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

6033 0cb4 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viainvincible invincible
1673 e830 420
Reposted fromseaweed seaweed viainvincible invincible
3983 075f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvincible invincible
3749 e08e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viainvincible invincible
3564 0920 420
Reposted fromnazarena nazarena viainvincible invincible
6056 df42 420
Reposted fromseaweed seaweed viainvincible invincible

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viainvincible invincible
5253 fd3a 420
1495 bada 420
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viadesperateee desperateee
5344 04fc 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadesperateee desperateee

October 08 2018

7523 337e 420
Reposted fromtwice twice viadesperateee desperateee
9961 b99a 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaPicki91 Picki91
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaPicki91 Picki91
0524 1f3d 420
Reposted fromLori-rocks Lori-rocks viaPicki91 Picki91
Bardzo wielu ludzi zwalnia się z myślenia. Widzę w tym jakiś lęk. Oglądanie się na kolegów, internet, gazety. „Niech pan powie JA” – zmuszam studentów. Nie ma w ludziach odwagi i to jest zdumiewające.
— prof. T.Gadacz
7240 21db 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
9136 cd5b 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromjedyny jedyny viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...