Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viairmelin irmelin
3314 629f 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
4688 994e 420
Reposted frompiehus piehus viathesmajl thesmajl
2252 856f 420
Reposted fromshimapan shimapan viairmelin irmelin

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viagoraca-czekolada goraca-czekolada
5966 ae80 420
Reposted fromtfu tfu viagoraca-czekolada goraca-czekolada
9557 d4dc 420
Reposted fromonlyman onlyman vialissie lissie
2173 0f0d 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow vialissie lissie
2129 6c5c 420
Reposted fromczajnikq czajnikq vialissie lissie
9519 9c77 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialissie lissie
7142 8373 420
Reposted fromswojszlak swojszlak vialissie lissie
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialissie lissie
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialissie lissie
4311 95c0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
1205 5732 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialissie lissie
8980 5e85 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vialissie lissie
1498 0a9e 420
I'd like to ask a ques
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...