Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
6127 1d00 420
Reposted fromsiara siara viairmelin irmelin
3267 f1fb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadesperateee desperateee
3501 d515 420
Reposted fromteijakool teijakool viagarethbrown garethbrown
8892 ace4 420
Reposted fromtichga tichga viagarethbrown garethbrown
3573 66bc
3564 bfac 420
Reposted fromshakeme shakeme viapuszka puszka
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viathesmajl thesmajl
3621 6a67 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarisky risky
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viarisky risky
9634 efd4 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarisky risky
Reposted fromlittlemouse littlemouse vialissie lissie
7495 afb1 420
Reposted fromsarazation sarazation vialissie lissie
9513 60d5 420
Reposted fromonlyman onlyman vialissie lissie
8947 db8f 420
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl