Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

2942 f6af 420
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
3662 139d 420
Reposted fromhepi hepi viaLazhward Lazhward
9774 60f5 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLazhward Lazhward
6460 29fd 420
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viaLazhward Lazhward
9341 2d3c
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viafilmowy filmowy
2771 8288 420
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Aktuelle Stimmungslage
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vialittleburn littleburn
2740 5b4e 420
Reposted fromTamahl Tamahl vialittleburn littleburn
2247 1f23 420
Reposted fromteijakool teijakool vialittleburn littleburn
6233 67f1 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialittleburn littleburn
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialittleburn littleburn
8245 04b0 420
Emma Van Den Broeck.
Reposted fromPoranny Poranny vialittleburn littleburn
5906 5660
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialittleburn littleburn
0991 f232 420
Reposted fromomphh omphh vialittleburn littleburn
2934 db9b
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialittleburn littleburn
1838 1b72 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialittleburn littleburn
0087 f2bb 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialittleburn littleburn
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...