Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viapuszka puszka
1603 07dc 420
Reposted fromseaweed seaweed viapuszka puszka
3954 866a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapuszka puszka
8870 bc64 420
Reposted fromtichga tichga viapuszka puszka
1737 c296 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapuszka puszka
3143 bf3c 420
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viafilmowy filmowy
2932 4f44 420
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaolewka olewka
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi vialittleburn littleburn
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax vialittleburn littleburn
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vialittleburn littleburn
6383 b29a 420
1646 9c11 420
Reposted fromkrzysk krzysk vialittleburn littleburn
0003 37e5 420
9473 928f
Reposted fromSanthe Santhe vialittleburn littleburn
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...