Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2019

Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
2792 d1d3 420
3728 41b8 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
3163 c5e2 420
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle
5156 1d86 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
9873 9816 420
Reposted fromlordsoth lordsoth viaxannabelle xannabelle
4082 e309 420
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
4083 8861 420
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viairmelin irmelin
3860 4dcd 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
2863 3eac 420
Reposted fromceplus ceplus viairmelin irmelin
4215 0126 420
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
3856 9f1b 420
Reposted fromwestwood westwood viainsanedreamer insanedreamer
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po 
których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione.
Nie ma co kochać tych, Którzy nie mają czym kochać
— Tymek "Klubowa suka"
2618 0546 420
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...